Portfolio > Custom figures and cakes

Stantz (Ghostbusters) figure
Stantz (Ghostbusters) figure
2015

Built on White Cell base